Wesołe Misie

WESOŁE MISIE – plan tygodniowy

TEMAT TYGODNIA: W jesiennym koszyku

23.09.-27.09.2019

Dary Jesieni „Gość” – zabawa ilustrująca ruchem treść wiersza K. Sąsiadka – kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania – doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie. Zabawy rozwijające sprawność fizyczną. „Przybyła jesień” – zabawa paluszkowa do wiersza B. Formy „Dary Pani Jesieni ” – prezentacja bajki U. Piotrowskiej z wykorzystaniem sylwet, pacynek. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści bajki. Wzbogacanie słownika. Ułożenie w kąciku przyrodniczym okazów przyrodniczych (liście, żołędzie itp) „Spadające kasztany” – zabawa ruchowo-naśladowcza „Jesień w parku ”- (metoda zabawowa) – ćwiczenia gimnastyczne -nabywanie umiejętności poruszania się w różnych pozycjach bez potrąceń oraz reagowania na różne sygnały. Czynności porządkowe i higieniczne związane z przygotowaniem do posiłku. Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań – przestrzeganie zasad zgodnej zabawy. Jesienne rytmy „Drzewa i liście – zabawa orientacyjno – porządkowa – reagowanie na sygnały słowne. „Jesienna wędrówka Języczka” – ćwiczenia artykulacyjne i ortofoniczne – usprawnianie narządów mowy. „Kolorowe listki”- zabawy przy piosence- umuzykalnianie dzieci. „Wyklaszcz rytm” – zabawy rytmiczno – melodyczne- ćwiczenia percepcji słuchowej. Słuchanie piosenki, rozmowa na temat treści piosenki. Ćwiczenia rytmiczne z grzechotką. „Taniec z listkiem ” – zabawa ruchowa do treści piosenki „Bukiet dla pani Jesieni” – praca plastyczna – układanie liści w wazonie, przyklejanie liści na kartkę, nauka posługiwania się klejem. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami. Swobodne zabawy w sali- zwracanie uwagi na stosowanie form grzecznościowych, porządkowanie zabawek po zabawie – obserwacje zachowań dzieci. Dary jesieni „Spadające liście” – zabawa ruchowo-naśladowcza – sprawne reagowanie na podawane sygnały. „ Gdzie jesteś języczku?” – usprawnianie narządów mowy z wykorzystaniem wiersza G. Waśkiewicz „Dary jesieni ”- nabywanie umiejętności klasyfikowania; segregowanie materiału przyrodniczego według kształtu, wielkości, porównywanie liczebności zbiorów i tworzenie zbiorów równolicznych „Kolorowe listki – zabawa ruchowa do treści piosenki Jesienny spacer w pobliżu przedszkola – obserwowanie drzew i krzewów w jesiennej szacie. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami. Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci z udziałem nauczyciela. Jesienne drzewo „Dmuchamy na liście” – ćwiczenia oddechowe- wydłużanie fazy wydechu. Jesienny spacer – zabawa muzyczna – reagowanie na plecenia słowne „Jesienne drzewo” – praca z zespole -odbijanie dłoni maczanych w farbie -ćwiczenia w regulowaniu nacisku dłoni. Zapoznanie ze sposobem wykonania prac, wykonanie prac. „Kolorowe listki ” – zabawa ruchowa do treści piosenki „Jesień w parku ”- (metoda zabawowa) – ćwiczenia gimnastyczne -nabywanie umiejętności poruszania się w różnych pozycjach bez potrąceń, reagowania na różne sygnały. Swobodne zabawy w sali/ ogrodzie – zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu. Czuwanie nad bezpieczną i zgodną zabawą – obserwacja zachowań dzieci. Czerwona jarzębina „Z ukłonem” – zabawa kołowa z rymowanką na powitanie, ilustrowana ruchem i gestem – tworzenie atmosfery życzliwości. „Koraliki” – zabawa manipulacyjna, ćwiczenie spostrzegawczości „Jarzębinka” – wysłuchanie muzycznej bajki ilustrowanej obrazkami – rozmowa kierowana z dziećmi na jej temat. Wdrażanie do uważnego słuchania, ćwiczenia w udzielaniu odpowiedzi na pytania. „Jarzębinowe korale” – zabawa ruchowo – naśladowcza Wykonanie kompozycji z jarzębiny- rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni – wystawka prac dzieci Swobodne zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym /sali- czuwanie nad bezpieczną i zgodną zabawą.


Wesołe Misie – plan tygodniowy

Musisz się zalogować aby zobaczyć treść posta.Proszę . Nie masz konta? Dołącz do nas.